ELEKTROOPREMA

Bilo da se radi o nabavci kabela za dizalicu ili o rekonstrukciji kompletne instalacije, mi imamo mogućnost zadovoljiti sve Vaše potrebe.