Automatski hidraulički uređaj za čišćenje rešetki ulazne građevine

NAZIV PROJEKTA: Automatski hidraulički uređaj za čišćenje rešetki ulazne građevine

 

INVESTITOR: Hrvatske vode, Hidrotehnički objekti d.o.o.

 

LOKACIJA: CS Vedrine, Trilj

 

GODINA PROIZVODNJE: 2018.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • trajanje jednog ciklusa čišćenja u kontinuiranom i automatskom radu: 12,5 min
 • brzina kretanja transportnog vozila: 8,6 m/min
 • duljina hoda transportnog vozila: 8 m
 • ukupna instalirana snaga: 8,4 kW
 • radni napon: 400 V / 50 Hz
 • upravljački napon: 24 V DC
 • radni tlak hidrauličkog agregata: 130 bar
 • brzina gumene trake transportera: 0,8 m/s
 • dimenzije rešetke: 7,13 x 10,8 m

 

TEHNIČKI OPIS:

Kako bi se spriječilo donošenje naplavina u prostor zahvata vode u crpnoj stanici i blokiranje rada crpki, neposredno pred crpnom stanicom, na ulazu je ugrađena rešetka za nakupljanje naplavina. Naplavine koje dođu do rešetke uklanjaju se samohodnom hidrauličkom čistilicom sa teleskopskom „T“ rukom koja se sastoji od jednog fiksnog i dva pomična segmenta. Nakon što teleskopska „T“ ruka ukloni naplavine s rešetke one se odlažu na trakasti transporter za otpremu koji transportira naplavine do sabirne jame sa silaznom rampom, koja se povremeno čisti, a naplavine se transportiraju na odlagalište. Čistilica može raditi u tri radna režima:

 

 1. ručni rad – radom čistilice upravlja operater izravno pomoću daljinskog radio upravljanja ili preko ručnog upravljačkog bloka s kabelom, gdje operater ručno uključuje i isključuje pogone, a po završetku operacije transportno vozilo i teleskopsku ruku potrebno je dovesti u početni položaj,
 2. kontinuirani rad – je predviđen kao osnovni način rada čistilice, gdje se pokretanje čistilice vrši ručno preko zadavanja naredbe na upravljačkom panelu, te se rad čistilice odvija automatski,
 3. automatski rad – uključuje se prebacivanjem izborne preklopke u položaj za automatski rad, a kako bi čistilica radila mjerači nivoa vode ispred i iza rešetke moraju detektirati nedozvoljenu razliku u nivou vode. Kada se na uređajima za mjerenje ustanovi razlika započinje ciklus rada tako što se prvo aktivira transporter, a zatim i teleskopska ruka koja se nalazi na prvoj radnoj poziciji, koja se podiže u gornji položaj, potom se izbacuje u krajnji položaj i započinje s spuštanjem grablji do dna vodotoka. Kada grablje dođu u najniži položaj one se primaknu do površine rešetke, nakon čega dizanjem teleskopske ruke započinje proces čišćenja rešetke. Kada teleskopska ruka dođe u gornji položaj ona se primakne prema transporteru kako bi se obavilo istresanje skupljenih naplavina u korito . Nakon toga pokreće se transportni vozilo koje pomiče čistilicu i postavlja na sljedeću radnu poziciju, te se postupak čišćenja rešetke ponavlja. Cijelu rešetku očisti se u četiri prolaza, tj. u četiri radne pozicije.

 

Radne kretnje teleskopske ruke ostvaruju se pogonom hidraulike koji se sastoji od elektrohidrauličkog agregata, dodatnog spremnika ulja i hidrauličkog cjevovoda. Trakasti transporter za otpremu naplavina pogoni se na električnu struju preko elektromotora.

 

Sustav čistilice opremljen je sigurnosnim sklopkama i osjetnicima koji kontroliraju ispravan rad čistilice.