Montaža sigurnosne linije za HEP d.d.

Za potrebe investitora, tvrtku HEP – proizvodnja d.o.o., dobavili smo i montirali sigurnosnu liniju. Sama sigurnosna linija montirana je duž kranske staze dizalice nosivosti 60 t u pogonu HE Rijeka u Rijeci.

 

Sigurnosna linija montirana je duž kranske staze dužine 28 m, a sastoji se od:

  • tri (3) stupića sa prirubnom pločom, visine 600 mm, ø48 mm,
  • INOX užeta (AISI 316), promjera ø8 mm, prekidne sile 370 kN, te dužine 28 m,
  • jednog (1) nateznog krajnjeg elementa (AISI 304) sa integriranim ''shock'' apsorberom,
  • jednog (1) središnjeg držača užeta (AISI 304),
  • jednog (1) krajnjeg držača užeta (AISI 304),
  • tri (3) ublaživača pada (izrađenih iz poliestera), svaki opremljen sa tri (3) čelična hvatača i ''shock'' apsorberom,
  • natpisne pločice sa tehničkim podacima,
  • tri (3) seta sidrenih vijaka (AISI 316) za montažu stupića (dubina bušenja min. 105 mm, kvaliteta betona min. C20/C25).

 

Sigurnosna linija će služiti radnicima kako bi isti mogli sigurno održavati kransku stazu i vršiti kontrolu iste, te također kako bi se mogao vršiti servis dvogredne mosne dizalice koja je postavljena spomenutoj kranskoj stazi.