Stupna konzolna dizalica za marine SKD-RM 6,3 t / 4,5 m

NAZIV PROJEKTA: Stupna konzolna dizalica za marine SKD-RM 6,3 t / 4,5 m

 

INVESTITOR: Grad Pag

 

LOKACIJA: Pag, otok Pag

 

GODINA PROIZVODNJE: 2020.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • maksimalna nosivost dizalice: 6,3 t
 • dohvat kuke: 4,5 m
 • visina dizanja: 7,2 m
 • brzina dizanja tereta: 4,0 / 1,3 m/min
 • brzina rotacije konzole: 0,09 – 0,285 1/min
 • kut rotacije: neograničen

 

TEHNIČKI OPIS:

Prema zahtjevu investitora, grada Paga na otoku Pagu, izprojektirana je, proizvedena, montirana, ispitana i upuštena u rad električna stupna konzolna dizalica nosivosti 6,3 t, dohvata grane 4,5 m i visine dizanja 7,2 m.

 

Dizalica je montirana na operativnoj obali grada Paga uz Šetalište Vladimira Nazora, za potrebe dizanja/spuštanja plovila iz/u more, te je opremljena križem za brodice.

 

Obzirom na uvjete i učestalost rada, dizalica je svrstana u II. pogonski razred. Dizanje/spuštanje tereta, kao i rotacija konzole su na električni pogon.

 

Kut rotacije konzole je neograničen, dok dizalica ima fiksni dohvat kuke. Upravljanje dizalicom treba biti ostvareno daljinski putem radio upravljanja, a kao rezerva predviđa se upravljanje tipkalom sa poslužne platforme na dizalici.

 

Čelična konstrukcija konzolne dizalice u osnovi se sastoji iz:

 • nosivog stupa,
 • konzole i
 • poslužne platforme sa penjalicom.

 

Mehanizam dizanja se sastoji od elektromotornog vitla proizvodnje "MISIA" – Milano Italija, model: XM316NS4H7A/5 i sklopa skretnih užnica na vrhu konzole za vođenje nosivog užeta, te sklopa kuke nosivosti 6,3 t.

 

Elektrooprema dizalice sastoji se iz:

 • elektromotora dvostrukog pužnog reduktora pogona rotacije konzole,
 • elektromotornog vitla za dizanje tereta,
 • rotacionog oduzimača,
 • upravljačkog ormara,
 • radio-daljinskog upravljača i kabelskog upravljačkog bloka,
 • glavne sklopke, te
 • napojnih i upravljačkih kabela u sklopu same dizalice.

 

Uz stupnu konzolnu dizalicu za marine isprojektiran je, te prozveden križ koji se koristi prilikom podizanja / spuštanja brodica iz / u more.