KONZOLNE DIZALICE ZA MARINE

Konzolne dizalice svoju primjenu nalaze u marinama kako bi se pomoću njih vršila manipulacija brodovima  koje se spušta ili diže iz mora. Dvije osnovne vrste dizalica za marine su Derrick i stupne konzolne dizalice. Derrick dizalice imaju ogranišeni kut rotacije, dok stupne konzolne dizalice za marine mogu imati vozno vitlo, a rotacija može biti ograničena ili beskonačna. Sve radne kretnje Derrick i stupne konzolne dizalice, a to su: dizanje / supštanje tereta, rotacija konzole i vožnja ovjesnih kolica duž konzole, su izvedene na elektromotorni pogon.