Dvogredna mosna dizalica DMD 12,5 t / 11 m

NAZIV PROJEKTA: Dvogredna mosna dizalica DMD 12,5 t / 11 m

 

INVESTITOR: Đuro Đaković TEP d.o.o.

 

LOKACIJA: Smiljan

 

GODINA PROIZVODNJE: 2020.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • maksimalna nosivost: 12,5 t
 • raspon mosta: 11 m
 • visina dizanja: 12,085 m
 • brzina dizanja: 4/1,3 m/min
 • brzina vožnje kolica vitla (frekv.upravljanje): 20/3 m/min
 • brzina vožnje mosta (frekv.upravljanje): 30/5 m/min

 

TEHNIČKI OPIS:

Za potrebe investitora, tvrtke Đuro Đaković TEP d.o.o., izrađen je projekt ugradnje dvogredne mosne dizalice maksimalne nosivosti 12,5 t, raspona mosta 11 m i visine dizanja 12,085 m. Dizalica je montirana u hali kogeneracijskog energetskog postrojenja na drvnu biomasu u okolici Smiljana na postojeću kransku stazu.

 

Sve radne kretnje dizalice, a to su: vožnja mosta, vožnja vitla te dizanje i spuštanje tereta, su pokretane elektromotornim pogonima, gdje su vožnja mosta i vožnja vitla upravljani preko frekventnih upravljača koji omogućuju lagano pokretanje i zaustavljanje uz kontinuirano ubrzanje odnosno usporenje radnih kretnji, bez trzaja i udaraca.

 

Upravljanje dizalicom vrši se s poda putem radio daljinskog upravljačkog bloka, a u slučaju potrebe instalirano je rezervno upravljanje tj. ovjesni upravljački blok sa sniženim naponom.

 

Dvogredna mosna dizalica sastoji se od:

 • čelične konstrukcije koja se sastoji od:
  • dva glavna nosača koji su izvedeni iz HEA 450 profila,
  • bočnih nosača proizvođača „MISIA“ Italija,
 • električnog voznog vitla nosivosti 12,5 t,
 • elektroopreme.

 

Elektrooprema dizalice sastoji se iz:

 • pogonskog elektromotora dizaličnog mehanizma s kočnicom,
 • elektromotora s kočnicom za vožnju voznog vitla,
 • dva elektromotora s kočnicama za vožnju mosta,
 • upravljačkog ormara,
 • krajnjih sklopki za isključivanje pogona dizanja, pogona vožnje vitla i pogona vožnje mosta,
 • uređaja protiv preopterećenja
 • radio daljinskog upravljačkog bloka,
 • ovjesnog kabelskog upravljačkog bloka sa sniženim naponom (rezerva),
 • glavne sklopke, te
 • napojnih i upravljačkih kabela u sklopu same dizalice.

 

U slučaju preopterećenja (preko 110% od nazivnog tereta) dolazi do aktivacije uređaja protiv preopterećenja koji isključuje pogon dizanja. Tada je moguć samo pogon spuštanja. Vozno vitlo je opremljeno križnom sklopkom koja na oba kraja glavnog nosača isključuje pogon vitla prije nailaska na krute odbojnike. Na isti način se isključuje pogon vožnje mosta prije nailaska na krute odbojnike na krajevima kranske staze.

 

Gumeni odbojnici na bočnim nosačima služe protiv krutog udaranja u prepreku. Na isti način ograničeno je i kretanje voznog vitla uzduž glavnog nosača dizalice.