C-kuka N=24 t

NAZIV PROJEKTA: C-kuka N=24 t

 

INVESTITOR: Luka Koper d.d.

 

LOKACIJA: Koper, Slovenija

 

GODINA PROIZVODNJE: 2007.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • max. masa svitaka limova (colisa): 24 t
  • max. vanjski promjer svitaka limova (colisa): 2000 mm
  • max. unutarnji promjer svitaka limova (colisa): 450 mm
  • max. visina coilsa svitaka limova (colisa): 2000 mm

 

TEHNIČKI OPIS:

Kuka se koristi za pretovar svitaka limova (coilsa) koji se hvataju sa donjom vilicom kuke. S gornje strane donje vilice zavaren je lim koji je blago zaobljen da ne bi došlo do oštećenja tereta. Donja vilica je na vrhu stanjena tj. ˝zaoštrena˝ kako bi se olakšao ulaz C – kukom u svitak limova (coils). Sa obje strane nalaze se rukohvati za lakše manipuliranje C – kukom. Na kraju gornje vilice zavaren je protuuteg odgovarajuće mase kako bi se kuka uravnotežila. U gornjoj vilici u simetrali težišta kuke izbušena je rupa kroz koju je provučen ˝omega˝ škopac. Na škopac su dalje spojeni redom: ovalna alka, dvokraki čelični lanac sa spojnicama na krajevima gdje se svaka spojnica hvata na  ovalnu alku za ovješenje C – kuke o dvostranu dizaličnu kuku. Dvokraki čelični lanac ima maksimalnu nosivost od 30 t (2 x 15 t) za kut otklona krakova od 0 deg.

 

Demontažom dvokrakog lanca sa ovalnim alkama, C – kuka se preko ˝omega˝ škopca može direktno ovjesiti o jednostranu dizaličnu kuku.

 

C – kuka 24 t ima vlastitio postolje za odlaganje i transport pomoću viličara.