Nosiva greda NG – 3 t

NAZIV PROJEKTA: Nosiva greda NG – 3 t

 

INVESTITOR: Croatia Airlines d.d.

 

LOKACIJA: Zagreb

 

GODINA PROIZVODNJE: 2019.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • nazivna nosivost nosive grede: 3,0 t
  • ukupna duljina nosive grede (naprave): 2435 mm
  • maksimalna širina naprave (duljina duže poprečne grede): 1880 mm
  • maksimalna visina nosive grede (bez ovjesnog pribora za prihvat motora): 945 mm
  • ukupan broj ovjesnih naprava: 4       
  • ukupna vlastita masa nosive grede: 414 kg

 

TEHNIČKI OPIS:

Nosiva greda nazivne nosivosti 3 t, namijenjena je za premještanje motora zrakoplova unutar servisne radionice. Razmaci ovjesišta i ovjesne naprave definirane su za prihvat zrakoplovnih motora tipa CFM56-5A i 5B.

 

Nosiva greda se u osnovi sastoji iz jedne uzdužne i dvije poprečne nosive grede. Na krajevima poprečnih greda izvedena su hvatišta ovjesnih naprava za ovješenje motora u četiri točke. Poprečni i uzdužni razmaci hvatišta na nosivoj gredi prilagođeni su za zavješenje i prihvat motora tipa CFM56-5A i 5B. Na prednjoj, dužoj poprečnoj gredi predviđeno je dodatno hvatište na razmaku povećanom za 60 mm u odnosu na standardni razmak zavješenja. Isto tako stražnja, kraća poprečna greda može se na uzdužnu gredu pričvrstiti na tri pozicije, s korakom od ± 50 mm, u odnosu na standardni osni razmak poprečnih greda.

 

Nosiva greda se na dizaličnu kuku ovješava preko pomičnog ovjesišta. Kod premještanja motora zavješenog o nosivu gredu, uzdužna os motora treba biti postavljena horizontalno. Motori dolaze u različitim konfiguracijama, ovisno o dodatnoj opremi, pa se i položaj težišta mijenja uzduž osi motora. Iz tih razloga ovjesište nosive grede treba biti izvedeno s mogućnošću pomicanja uzduž grede, kako bi se moglo postaviti točno u os iznad težišta motora.

 

Nosiva greda u osnovi se sastoji iz sljedećih dijelova:

  • čelične konstrukcije nosive grede,
  • pomičnog ovjesišta,
  • mehanizma za pomicanje ovjesišta, te
  • ovjesnih naprava za prihvat motora na gredu.