Okretna naprava za servis brodskih motora N =5 t

NAZIV PROJEKTA: Okretna naprava za servis brodskih motora N = 5 t

 

INVESTITOR: Capax d.o.o.

 

LOKACIJA: Šibenik

 

GODINA PROIZVODNJE: 2018.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • maksimalna nosivost: 5 t
 • brzina okretanja: 0,4/1,3 1/min
 • kut okretanja: 360°
 • instalirana snaga: 0,55 kW
 • maksimalno okretni moment: 4040 Nm
 • radni napon: 230/400 V / 50 Hz
 • upravljački napon: 24 V DC

 

TEHNIČKI OPIS:

Okretna naprava služi za prihvat i okretanje brodskih motora prilikom njihovog servisiranja. Koristi se za montažu i demontažu koljenastih osovina, klipova, uljnog korita i poklopaca razvoda. Maksimalna masa motora koji se može servisirati na ovoj napravi iznosi 5000 kg. Sastavni dijelovi okretne naprave su:

 1. temeljni okvir,
 2. nosač pogonskog sklopa,
 3. nosač ležaja,
 4. nosivi okvir,
 5. motor-reduktor za rotaciju nosivog okvira.

 

Na nosivom okviru su izbušene rupe promjera 18 mm za prihvat posebnih poprečnih nosača za svaki pojedini tip brodskog motora.

 

Upravljanje napravom se vrši preko upravljačkog pulta na elektro-ormaru. Na pultu se nalaze glavna sklopka, upravljačka ručica za odabir smjera rotacije (lijevo ili desno), gljivasto tipkalo za isključenje u nuždi te signalne lampice. Pogonski elektromotor je upravljan preko frekventnog pretvarača koji osigurava lagano pokretanje i zaustavljanje rotacije naprave.