Stroj za okretanje svitaka limova (coilseva) N = 30 t

NAZIV PROJEKTA: Stroj za okretanje svitaka limova (coilseva) N = 30 t

 

INVESTITOR: Luka Koper d.d.

 

LOKACIJA: Koper, Slovenija

 

GODINA PROIZVODNJE: 2006.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • maks. radno opterećenje stroja: 30 t
  • snaga elektromotora: 22 kW
  • broj okretaja elektromotora: 1460 1/min
  • brzina rotacije radnog stola: 0,6 1/min
  • vrijeme radnog ciklusa za rotaciju od 90°: 35 s
  • maksimalni moment na vretilu reduktora: 12000 Nm
  • prijenosno odnos reduktora: 1 : 98,96
  • ukupni prijenosno odnos pogonskog mehanizma: 1 : 2433

 

TEHNIČKI OPIS:

Okretni dio stroja ima dvije međusobno okomite radne platforme. Platforma na koju se svitak lima polaže u vertikalnom položaju, ima na sebi dva valjčana sloga sa po šest valjaka. Valjčani slogovi su uležišteni u zajedničkom okviru, koji je za konstrukciju stroja vezan vijcima i zavojnim torzionim oprugama. Torzione opruge ublažavaju udarce na valjke i na konstrukciju stroja, kod polaganja svitka na stroj. Druga platforma na koju se svitak prevaljuje ima dvije površine na koju se svitak oslanja izvedene pod kutem od 30°. Na te površine vijcima su pričvršćene dvije izmjenjive klizne ploče izrađene od tvrde plastike. Polaganje svitaka na platformu sa valjcima vrši se pomoću automatskih kliješta za vertikalno prenošenje svitaka limova, a skidanje svitaka nakon okretanja vrši se pomoću C-kuke. Obrnuta manipulacija tj. okretanje iz horizontalnog u vertikalni položaj nije dopuštena jer se u radu mogu pojaviti udarna opterećenja koja mogu izazvati oštećenje u nekom od elemenata pogonskog mehanizma.

 

Predmetni stroj za okretanje svitaka limova do maksimalne težine 30 t, predviđen je za rad na otvorenom skladištu. Stroj se na skladištu može premještati viličarom nosivosti 23 t, preko otvora izvedenih na postolju stroja.

 

Pogonski motor stroja je zrakom hlađeni elektromotor sa kočnicom. Prijenos snage za rotaciju stroja vrši se preko planetarnog reduktora i dvostrukog lančanog prijenosnika sa trorednim valjčastim lancima. Preko frekventnog pretvarača osigurava se lagani zalet i zaustavljanje elektromotora.

 

Napajanje stroja električnom energijom osigurava se preko produžnog kabela sa industrijskim konektorom.

 

Upravljanje strojem obavlja preko tipkala sa 4 m kabela, ili lokalno na pultu.