Teretna platforma nosivosti 500 kg – 4 kata

NAZIV PROJEKTA: Teretna platforma nosivosti 500 kg – 4 kata

 

INVESTITOR: Nautilus d.o.o.

 

LOKACIJA: Cavtat

 

GODINA PROIZVODNJE: 2012.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • maksimalna nosivost platforme: 500 kg
 • visina dizanja: 9,16 m
 • brzina dizanja: 3,9 m/min
 • instalirana snaga: 0,9 kW

 

TEHNIČKI OPIS:

Teretna platforma ugrađena je u pogonu za proizvodnju suvenira koja ima četiri etaže, te se ona koristi za transport kutija sa suvenirima i ostalih tereta. Visina dizanja koja se proteže kroz tri etaže iznosi 9,16 m. Na svakoj etaži izvršena je ugradnja protupožarnih vrata za pristup platformi. Dizanje i spuštanje teretne platforme je na elektromotorni pogon. Upravljanje platformom vrši se tipkalima smještenim pored vrata na sva četiri nivoa (prizemlje, prvi, drugi i treći kat).

 

Instalacija se sastoji od:

 • čelične konstrukcije,
 • vitla,
 • elektroopreme.

 

Čelična konstrukcija se sastoji od sljedećih elemenata:

 • teretna platforma,
 • vodilice i nosači vodilica,
 • vrata za pristup teretnoj platformi,
 • sklop ovješenja vitla,
 • radni prostor platforme (okno).

 

Elektrooprema teretne platforme sastoji se iz:

 • pogonskog elektromotora dizaličnog mehanizma sa tarnom kočnicom,
 • upravljačkog ormara sa sklopnom tehnikom i glavnom rastavnom sklopkom,
 • upravljačkog bloka na okviru vrata,
 • induktivni senzori,
 • elektroprihvatnik u okviru vrata,
 • napojnih i upravljačkih kabela u sklopu radnog prostora platforme.

 

Električna lančana dizalica opremljena je tarnom kočnicom, koja drži platformu na željenoj poziciji (prizemlje, prvi, drugi ili treći kat) ili u slučaju nestanka električne energije. Zaustavljanje platforme u krajnjim pozicijama kontrolirano je sa dva induktivna senzora. Prvi isključuje veliku brzinu dizalice, dok drugi isključuje napajanje dizalice tj. zaustavlja platformu. Hod dizalične kuke u krajnjem gornjem položaju je ograničen mehanički, te ugrađenom krajnjom sklopkom na dizalici. Otvaranje vrata je onemogućeno za vrijeme kretanja teretne platforme. Vrata se mogu otvoriti samo ako se teretna platforma nalazi na katu na kojem se žele otvoriti vrata. Vrata se otvaraju na način da se pritisne tipka za deblokadu vrata (tj. otvaranje elektroprihvatnika u okviru vrata) i povuče ručka na vratima. Pokretanje platforme nije moguće dok su vrata otvorena. Pozicija vrata (otvorena/zatvorena) kontrolirana je induktivnim senzorom ugrađenim u okvir vrata.