Podizna košara u dimnjaku TE Rijeka

NAZIV PROJEKTA: Podizna košara u dimnjaku TE Rijeka

 

INVESTITOR: HEP – PROIZVODNJA d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Rijeka

 

LOKACIJA: Rijeka

 

GODINA PROIZVODNJE: 2009.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • korisna nosivost podizne košare: 300 kg,
 • težina košare sa opremom: 305 kg,
 • dimenzije površine košare: 600 x 1100 mm,
 • visina dizanja: 166 m, sedam stanica,
 • brzina dizanja: 3/30 m/min.

 

TEHNIČKI OPIS:

Servisna podizna košara ugrađena u dimnjak termoelektrane i koristi se prvenstveno za pristup radnika servisnim platformama po visini dimnjaka u cilju pregleda i održavanja.

 

Sustav podizne košare se u osnovi sastoji iz slijedećih osnovnih komponenti:

 • vodilica i nosača vodilica sa prihvatnim priborom,
 • podizne košare,
 • mehanizma za dizanje,
 • elektroopreme za napajanje i automatizaciju električnog uređaja podizne košare.

 

Uređaj za dizanje košare sastoji se iz:

 • elektromotornog vitla za dizanje i spuštanje podizne košare,
 • nosive čelične užadi,
 • nosivih i skretnih užnica,
 • sustava za ovješenje košare.

 

Elektrooprema za pogon podizne košare sastoji se iz slijedećih dijelova:

 • razvodnog ormara sa komandnim pultom, opremom i automatikom za napajanje i upravljanje
 • mehanizmima za dizanje podizne košare,
 • sustava daljinskog radio upravljanja podiznom košarom,
 • kabelske instalacije sa sklopkama za indikaciju položaja i zaustavljanja podizne košare po visini dimnjaka.

 

Kod korištenja podizne košare, radi sigurnosti radnika koji koriste košaru, potrebno je osigurati stalnu prisutnost radnika uz upravljačkim pultom. Zadatak radnika uz komandni pult je nadziranje rada košare, i pružanja usluga radnicima koji rade na platformama po visini dimnjaka, radi dopreme potrebnog materijala ili upravljanja radom košare sa pulta ako nastupi kvar na radio upravljačkom uređaju. Radnici u košari moraju biti u stalnoj radio vezi sa radnikom na upravljačkom pultu.

 

Podiznom košarom se može upravljati:

 • sa komandnog pulta na razvodnom ormariću pored vitla,
 • daljinskim radio upravljanjem iz podizne košare.

 

Odabir načina upravljanja osiguran je sa izbornom sklopkom sa ključem koja se nalazi na upravljačkom pultu.